Rozptylové vzory a délky házení

Rozptylovací vzory

Vertikální rozptylový vzor

 

Vzor rozptylu otočený do stran

 

Délky házení

Vertikální rozptylový vzor

Teplota nasávaného vzduchu ovlivňuje délku vrhu.
Vzor rozptylu nasměrovaný do strany zkracuje délku vrhu asi o metr.