Jaký vzduchový filtr si vybrat?

05/04/2024

Podle nové normy ČSN EN ISO 16890, která vstoupila v platnost od 1. 12. 2017, jsou vzduchové filtry klasifikovány podle jejich schopnosti filtrovat částice různých velikostí. Namísto tradičního třídění podle částic o velikosti 0,4 mikronu nová norma zohledňuje částice v rozmezí 0,3 až 10 mikronů. Tato klasifikace vychází z výzkumů provedených Světovou zdravotnickou organizací a dalšími institucemi, které zkoumají dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví. Proto je smysluplné hodnotit vzduchové filtry podle těchto nových kritérií a sjednotit tak postup posuzování. Nové dělení filtrů nahrazuje předchozí klasifikaci G1 – F9 (EN779) a rozděluje filtry do čtyř tříd: 

ISO Coarse pro hrubé nečistoty, 

ISO ePM10 pro částice menší než 10 mikronů, tyto částice se dostanou do horních cest dýchacích.

ISO ePM2,5 pro částice menší než 2,5 mikronů, tyto částice se dostanou do dolních cest dýchacích.

ISO ePM1 pro částice menší než 1 mikron, které mohou proniknout až do krevního oběhu.

S tím, jaký filtr si pro vaši vzduchotechnickou jednotku vybrat Vám pomohou tabulky níže: